Spoštovani člani PD Črnuče,

Kot vsako leto, tudi letos obnavljamo članstvo v PZS. Z včlanitvijo v planinsko društvo boste stopili v svet prijateljskega druženja ljubiteljev gora, zanimivih izletov, pohodov, taborjenj. Spoznavali boste slovenske in tuje gore, uživali v njih dobro pripravljeni in v dobri družbi. Pa ne le doživljanje popolnosti, raznolikosti in moči, kar vse nam gibanje po hribovitem in gorskem svetu daje, vrača, ohranja in utrjuje tudi fizično in psihično vzdržljivost. Na gorskih poteh, tudi če na pot odhajate sami, niste nikoli zares sami. Vedno lahko srečate planinca ali več in postanete družba. Tisti pa, ki imajo raje samoto in manj uhojene poti, jih v planinskem svetu najdejo v izobilju.

Planinsko društvo Črnuče deluje v okviru Planinske zveze Slovenije. Z včlanitvijo v društvo boste v gorah in planinah lahko aktivnejši in varnejši. Razen tega pa vam članstvo nudi tudi številne druge možnosti in ugodnosti s članskimi popusti. Da postanete član planinskega društva, je dovolj, da izpolnite vpisni list in redno vsakoletno plačujete članarino. Ker se je v zadnjem času precej uveljavilo plačevanje članarine na TRR planinskega društva, tudi letos rednega dežurstva v prostorih PD Črnuče ne bo. Bo pa seveda še vedno mogoče nabaviti članske znamkice osebno pri blagajniku Tomažu Božnarju po predhodni najavi na telefon 041 299 066.

Vrsta članstvaOpombaČlanarina [EUR]
A
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti
60,00
A/d
družinski popust
54,60
B
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti
28,00
B/d
družinski popust
22,60
B1
polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti
21,00
S+Š
srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti
18,50
S+Š/d
družinski popust
15,00
P+O
predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti
8,00
P+O/d
družinski popust
6,40
IN
oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti
8,00
IN/d
družinski popust
6,40
IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.
Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Enako velja tudi za istospolne partnerje z otroki. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.
Podrobnejše podatke o članarinah in ugodnostih, ki si jih s tem pridobite, si lahko ogledate na spletni strani Planinske zveze Slovenije.
Vse člane opozarjamo tudi, da zavarovanje po lanski članarini poteče z 31.1.2020.

Članarino lahko vse leto poravnate tudi:

Članarina se porablja namensko za sofinanciranje programskega dela društva in za zagotovitev zavarovanja na gorskih in planinskih izletih, plačilo članarine pa daje tudi določene članske ugodnosti, o katerih vas bomo podrobneje obvestili pri vpisu v društvo.