Članstvo v planinskem društvu

Kot vsako leto tudi letos obnavljamo članstvo v Planinski zvezi Slovenije (PZS). Z včlanitvijo v planinsko društvo boste stopili v svet prijateljskega druženja ljubiteljev gora, zanimivih izletov, pohodov, taborjenj. Spoznavali boste slovenske in tuje gore, uživali v njih dobro pripravljeni in v dobri družbi. Pa ne le doživljanje popolnosti, raznolikosti in moči, kar vse nam gibanje po hribovitem in gorskem svetu daje, vrača, ohranja in utrjuje tudi fizično in psihično vzdržljivost. Na gorskih poteh, tudi če na pot odhajate sami, niste nikoli zares sami. Vedno lahko srečate planinca ali več in postanete družba. Tisti pa, ki imajo raje samoto in manj uhojene poti, jih v planinskem svetu najdejo v izobilju.

Planinsko društvo Črnuče deluje v okviru Planinske zveze Slovenije. Z včlanitvijo v društvo boste v gorah in planinah lahko aktivnejši in varnejši. Razen tega pa vam članstvo nudi tudi številne druge možnosti in ugodnosti s članskimi popusti. Da postanete član planinskega društva, je dovolj, da izpolnite vpisni list in redno vsakoletno plačujete članarino.

Članarina za 2023 se je žal tako kot vse za nekaj evrov podražila.

Tudi letos lahko članarino plačate prek spleta https://clanarina.pzs.si/ ali na bencinskih servisih Petrola. Na internetni strani PZS so priložena navodila, ampak kot že veste:

  1. Najprej sprejmete pogoje
  2. Vpišete št. PZS izkaznice in priimek
  3. Preverite podatke in pri tem pazite, da je vaš naslov pravilen!
  4. V nadaljevanju je pomembno, da izberete PD ČRNUČE in vrsto članarine.
Vrsta članarine PZS in cena posamezne kategorije v letu 2023:

A
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti 68,00 €

A/d
družinski popust 61,80 €

B
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti 32,00 €

B/d
družinski popust 25,80 €

B1
polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti 24,00 €

S+Š
srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 21,00 €

S+Š/d
družinski popust 17,00 €

P+O
predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik 9,00 €

P+O/d
družinski popust 7,20 €

IN
oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti 9,00 €

IN/d
družinski popust 7,20 €

* Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

** Invalidski popust lahko koristijo osebe, ki ob plačilu članarine priložijo Evropsko kartico za invalide. Višina popusta je enaka višini družinskega popusta, izbirajo lahko med kategorijami A/i, B/i, S+Š/i in P+O/i. S tem pridobijo enake pravice in ugodnosti, kot člani osnovnih kategorij. Člane invalidskih kategorij A/i, B/i, S+Š/i in P+O/i opozarjamo na posebnosti oz. omejitve članskega zavarovanja. Opredeljene so v splošnih pogojih za nezgodno zavarovanje oseb (01-NEZ-01/08). Invalidski popust se lahko obračuna samo in izključno pri fizičnem plačilu članarine pri društvu ali na sedežu Planinske zveze Slovenije, saj je predložitev Evropske kartice za invalidne obvezna priloga. Invalidski popust se obračuna na podlagi vnosa številke Evropske kartice za invalide v informacijski sistem Naveza.

*** IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.

Plačane nalepke prejmete na dom po pošti, naročite lahko tudi novo člansko kartico, če jo potrebujete, da pa ne bo toliko plastike, lahko obdržite staro in prelepite pretekle članarine. Svetujemo, da ne čakate do zadnjega dne v januarju, ker se takrat na novo nalepko čaka dalj časa kot sicer.

Članarino lahko vse leto poravnate tudi po predhodnem dogovoru pri blagajniku društva, g. Tomažu Božnarju, Katreževa 36, Črnuče, mobitel 041 299 066.