Izletniški odsek

Izletniški odsek vsako leto pripravi plan izletov, s katerim planincem ponuja organiziran in voden obisk našega gorskega sveta. Namenjen je predvsem tistim, ki sami ali v krogu družine in prijateljev ne morejo obiskovati planinskih izletov. Za planince je to priložnost pridobiti nova poznanstva, doživetja in planinska znanja, za planinsko društvo pa možnost pridobiti nove člane društva. Z odzivom na naše izlete nismo preveč zadovoljni. Največ obiska je vedno na spominskih pohodih na Korošico in Zelenico ter na Srečanju črnuških planincev na Mali planini. Ponavadi so dobro obiskani tudi množični spominski pohodi, ki jih organizirajo druga planinska društva po Sloveniji. Žal osnovni namen naše ponudbe, pridobiti nove člane, ni zadovoljivo dosežen, saj se na planinskih izletih videvamo predvsem stari znanci.

Plan izletov objavimo v društveni pisarni in vitrini društva pred Kulturnim domom, razdelimo pa ga tudi ob plačevanju članarine.

Za vsak izlet se morajo planinci obvezno prijaviti zadnji četrtek pred izletom v prostorih planinskega društva med 19.00 in 19.30 uro oziroma po telefonu pri vodji izleta. Planinci morajo biti izletom primerno opremljeni in ustrezno kondicijsko pripravljeni.

Morebitne spremembe datumov ali odpovedi izletov so objavljene v vitrini planinskega društva.

V tem letu smo se zato spomnili še ene ciljne skupine planincev - upokojencev. Posebej zanje smo organizirali nekaj krajših izletov po ljubljanski okolici. Izleti so bili namenjeni starejšim krajanom, sedanjim in bodočim članom planinskega društva, ki so želeli na planinskih poteh v družbi preživeti kakšno lepo urico, spoznati zanimive izletniške točke okoli Ljubljane in si pridobiti kondicijo za morebitne zahtevnejše ture v poletnem in jesenskem času.

Plan izletov

Jure Božič